قانون تجمیع عوارض

قانون تجمیع عوارض

نظر به اینکه درماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 مقرر شده است : ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رساد علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می دهند در قبال ارائه خدمات عمومی زیر بنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی انبارداری تخلیه بارگیری بهداشتی فرهنگی ارتباطات آموزشی و رفاهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند .

و از آنجا که در این ماده (عوارض معمول در کشور) به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به عوارض محلی نشده است .علیهذا کالاها و خدمات تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت کلیه عوارض معمول در کشور اعم از ملی و محلی معاف می باشند.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج
escort van escort yozgat
video porno gratis di milf soft porno per donne american girl sex movie