قانون تجمیع عوارض

پیرو مصوبه شماره 118875 مورخ 11 / 9 / 1397 هیأت محترم وزیران به پیوست 3243 ردیف تعرفه های تعیین شده که برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید، نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند جهت بهره برداری سرمایه گذاران محترم اعلام می گردد.

خواهشمند است از طریق پیوند زیر لیست مربوطه را دانلود نمایید.
/Portals/0/dolat/Lists.pdf

قانون تجمیع عوارض

نظر به اینکه درماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 مقرر شده است : ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رساد علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می دهند در قبال ارائه خدمات عمومی زیر بنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی انبارداری تخلیه بارگیری بهداشتی فرهنگی ارتباطات آموزشی و رفاهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند .

و از آنجا که در این ماده (عوارض معمول در کشور) به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به عوارض محلی نشده است .علیهذا کالاها و خدمات تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت کلیه عوارض معمول در کشور اعم از ملی و محلی معاف می باشند.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج