درخواست ها

پیرو مصوبه شماره 118875 مورخ 11 / 9 / 1397 هیأت محترم وزیران به پیوست 3243 ردیف تعرفه های تعیین شده که برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید، نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند جهت بهره برداری سرمایه گذاران محترم اعلام می گردد.

خواهشمند است از طریق پیوند زیر لیست مربوطه را دانلود نمایید.
/Portals/0/dolat/Lists.pdf
HIDE Send New Ticket

* Name :  
* EMail :  
Like : My.Name@MyDomain.com
* Contact Number :   Like : 09128585123
* Category : 
* Title :  
Description : 
Attachment :  
* Priority :  
Enter Catcha Code


HIDE Tracking Ticket

* Ticket ID :
* Tracking Code :
Enter Catcha Code
HIDE Restore Tracking Code

Enter your ticket ID to get tracking code in your email
* Ticket ID :
Enter Catcha Codeانتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج