سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 13 شهریور 1396

ایجاد شهرک بین المللی فناوری اطلاعات در منطقه ویژه پیام

مدیرکل توسعه صنایع ICT و دانش بنیان منطقه ویژه اقتصادی پیام با تاکید بر اینکه شرایط منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام برای سرمایه گذاری بخش ICT مهیا است، گفت: ایجاد شهرک بین المللی فناوری اطلاعات در این منطقه در حال پیگیری است.

rotitr

[پیوست خبر...]