منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 08 اسفند 1396

فردا؛ آغاز عملیات اجرایی فاز سه بندر شهید رجایی با حضور رییس جمهور

معاون وزری راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی پروژه هایی را تعریف کرده است تا مسیر هوشمندسازی بنادر را با افقی سه ساله در دستور کار خود قرار دهد.

rotitr

[پیوست خبر...]