اخبار

مطالب موجود برای 'هیات یونانی'

در آینده تحولات خوبی در منطقه ویژه صورت خواهد گرفت
15 مهر 1396
هیأتی از سرمایه گذاران یونانی از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر دیدن کردند.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج